۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت گروه مپنا

اطلاعیه “ومپنا” درباره گزارش ارزیابی سهام

گروه مپنا در خصوص برنامه عرضه سهام خود اطلاعیه‌ای منتشر کرد.