۴ مرداد ۱۴۰۳

لبوتان

کاهش ۱۵درصدی درآمد‌ ماهانه “لبوتان”

با توجه به افزایش نرخی که شوفاژ در این ماه به همراه داشت، گروه صنعتی بوتان حدود ۱۰ هزار دستگاه کمتر نسبت به ماه گذشته فروش داشت.
گروه صنعتی بوتان، شوفاژهای بوتان، لبوتان، بازار سهام، بازار سهام نیوز