۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

گروه سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی

تور سودسازی “سمگا” در مسیر صعود است

بهای تمام شده سرمایه گذاری‌های "سمگا" در شرکت‌های بورسی به سطح ۲ هزار و ۸۲۹ هزار میلیارد تومانی رسیده است که این میزان در مقایسه با مهرماه سال جاری ۲ درصد افزایش را به همراه داشته است.