۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کلیات لایحه اصلاحیه بودجه

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید

نمایندگان مجلس امروز با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به تصویب رسید

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، کلیات این لایحه را تصویب کرد.