۳ مرداد ۱۴۰۳

«توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا»، در فرابورس معرفی شد

اولین نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام شرکت «توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا» در نماد کرومیت امروز 8 آبان ماه، با حضور مدیران این مجموعه و خبرنگاران بازار سرمایه در فرابورس برگزار شد.
کشف قیمت