۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

نمایشگاه ۲۰۲۳ KISHINVEX

حضور کانون کارگزاران بورس در نمایشگاه۲۰۲۳ KISHINVEX

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور ۲۰۲۳ KISHINVEX از ۱۵ الی 18 آبان و با حضور مدیران ارکان بازارسرمایه در محل دایمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار شد.
کانون کارگزاران بورس، نمایشگاه ۲۰۲۳ KISHINVEX، بازار سهام، بازار سهام نیوز
نمایشگاه ۲۰۲۳ KISHINVEX

حضور کانون کارگزاران بورس در نمایشگاه۲۰۲۳ KISHINVEX

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور ۲۰۲۳ KISHINVEX از ۱۵ الی ۱۸ آبان و با حضور مدیران ارکان بازارسرمایه در محل دایمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار شد.

ادامه مطلب »