۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق‌های بازارگردانی

بررسی دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

نشست بررسی دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با حضور مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، دبیرکل و مدیران ارشد کانون کارگزاران بورس با هدف بررسی نظرات فعالان این حوزه، طی 2روز متوالی در سالن استاد زرگانی‌نژاد کانون کارگزاران برگزار شد.
کانون کارگزاران بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
صندوق‌های بازارگردانی

بررسی دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

نشست بررسی دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با حضور مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، دبیرکل و مدیران ارشد کانون کارگزاران بورس با هدف بررسی نظرات فعالان این حوزه، طی ۲روز متوالی در سالن استاد زرگانی‌نژاد کانون کارگزاران برگزار شد.

ادامه مطلب »