۴ مرداد ۱۴۰۳

توسعه سینا

انعقاد تفاهم‌نامه کانون کارگزاران بورس و شرکت «دانش‌بنیان توسعه سینا»

امروز کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با امضای تفاهم نامه‌ای مشترک، پل ارتباطی بنیاد مستضعفان با بازار سرمایه شد.
کانون کارگزاران بورس، شرکت دانش بنیان توسعه سینا، بازار سهام، بازار سهام نیوز