۳ مرداد ۱۴۰۳

ابزارهای مشتقه

هشتمین گواهینامه کاربردی کانون کارگزاران بورس رونمایی می‌شود

معاون آموزش و توسعه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از تصویب اجرای هشتمین گواهینامه کاربردی این کانون به نام «ابزار مشتقه» و با هدف آموزش ابزارهای نوین بازار سرمایه کشور، خبر داد.
کانون کارگزاران بورس، بزار مشتقه، بازار سهام، بازار سهام نیوز