۱ مرداد ۱۴۰۳

بازار سرمایه

بررسی مجموعه مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه

مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه امروز در همایش فصلی کانون کارگزاران با حضور جمعی از مدیران عامل کارگزاری، مدیران معاملات و سایر نهادهای فعال و تاثیرگذار بر بازار در ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
کانون کارگزاران، بازار سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بازار سرمایه

بررسی مجموعه مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه

مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه امروز در همایش فصلی کانون کارگزاران با حضور جمعی از مدیران عامل کارگزاری، مدیران معاملات و سایر نهادهای فعال و تاثیرگذار بر بازار در ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

ادامه مطلب »