۴ مرداد ۱۴۰۳

صندوق گنجینه آینده روشن

افزایش سقف صندوق گنجینه آینده روشن به ۲میلیارد واحد

معاون خدمات مالی کارگزاری بانک آینده از افزایش سقف صندوق گنجینه آینده روشن به ۲ میلیارد واحد قابل معامله خبر داد.
کارگزاری بانک آینده، صندوق گنجینه آینده روشن، بازار سهام، بازار سهام نیوز