۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارت‌های بازرگانی

کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی می‌شوند

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، از رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی خبر داد و گفت: این کارت‌ها براساس چهار شاخص در سامانه جامع تجارت رتبه‌بندی می‌شوند.