۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

چک‌های الکترونیکی

چک‌ بانک‌های ملی و ملت الکترونیکی می‌شود

به دنبال عملیاتی شدن صدور چک‌های الکترونیکی توسط ۱۱ بانک (تاکنون)، در آخرین خبرها از سوی مسئولان بانکی اعلام شده که به‌زودی بانک ملت و ملی به عرضه‌کنندگان چک‌های الکترونیکی می پیوندند که باتوجه به اینکه این دو بانک مشتریان زیادی دارند، تاثیرگذاری بسیار خوبی خواهند داشت.
چک‌ الکترونیکی، چک، بانک‌ ملی، بانک ملت، بازار سهام، بازار سهام نیوز
چک‌های الکترونیکی

چک‌ بانک‌های ملی و ملت الکترونیکی می‌شود

به دنبال عملیاتی شدن صدور چک‌های الکترونیکی توسط ۱۱ بانک (تاکنون)، در آخرین خبرها از سوی مسئولان بانکی اعلام شده که به‌زودی بانک ملت و ملی به عرضه‌کنندگان چک‌های الکترونیکی می پیوندند که باتوجه به اینکه این دو بانک مشتریان زیادی دارند، تاثیرگذاری بسیار خوبی خواهند داشت.

ادامه مطلب »