۴ مرداد ۱۴۰۳

چک‌های مبادله‌ای

۹۱.۷ درصد چک‌ها در مهرماه وصول شد

براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در مهرماه سال 1402، حدود ۸ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 5058 هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 7.3 درصد و از نظر مبلغ، 7.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.
چک‌های مبادله‌ای
چک‌های مبادله‌ای

۹۱.۷ درصد چک‌ها در مهرماه وصول شد

براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در مهرماه سال ۱۴۰۲، حدود ۸ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۰۵۸ هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۷٫۳ درصد و از نظر مبلغ، ۷٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ادامه مطلب »