۴ مرداد ۱۴۰۳

مجتمع های معدنی و صنعتی

“کچاد” نماد اثرگذار در بازار سرمایه و بورس کالا

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید از مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به نقش اثر بخش و پررنگ چادرملو در بورس کالا و بازار سرمایه گفت : بازدید از این مجموعه برای ما بسیار روحیه بخش و امیدوار کننده بود.
چادرملو، کچاد، نماد، بازار سرمایه، بورس کالا،
مجتمع های معدنی و صنعتی

“کچاد” نماد اثرگذار در بازار سرمایه و بورس کالا

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید از مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به نقش اثر بخش و پررنگ چادرملو در بورس کالا و بازار سرمایه گفت : بازدید از این مجموعه برای ما بسیار روحیه بخش و امیدوار کننده بود.

ادامه مطلب »