۴ مرداد ۱۴۰۳

قطعات بومی سازی شده

ساخت ۶۲۹ قطعه داخلی طی شش‌ماه در چادرملو

طی 6 ماهه اول امسال شرکت معدنی و صنعتی چادرملو موفق شده است با استفاده از ظرفیت های ساخت داخل بالغ بر 629 قطعه مورد نیاز در واحدهای فعال در مجتمع های معدنی و صنعتی خود را بومی سازی کند که بیش از 25 میلیون یورو صرفه جویی ارزی در پی داشته است.
چادرملو، کچاد، ساخت داخل، تولید داخل، بازار سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز
قطعات بومی سازی شده

ساخت ۶۲۹ قطعه داخلی طی شش‌ماه در چادرملو

طی ۶ ماهه اول امسال شرکت معدنی و صنعتی چادرملو موفق شده است با استفاده از ظرفیت های ساخت داخل بالغ بر ۶۲۹ قطعه مورد نیاز در واحدهای فعال در مجتمع های معدنی و صنعتی خود را بومی سازی کند که بیش از ۲۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی در پی داشته است.

ادامه مطلب »