۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شركت فولادخوزستان

برنامه‌ریزی ۳۴۰ پروژه “فخوز” تا سال ۱۴۱۰

معاون طرح و توسعه شركت فولادخوزستان گفت: پروژه "توری فلزی" نخستین پروژه‌ای است که در کشور دارد اتفاق می‌افتد. این پروژه یک پروژه زیست محیطی است که واحد مواد اولیه را به طور کامل در بر می‌گیرد و از آلودگی‌های زیست محیطی جلوگیری می‌کند.