۴ مرداد ۱۴۰۳

فصبا

پذیره نویسی “فصبا” آغاز شد

پذنویسی سهام شرکت صبافولاد خلیج فارس به روش سلب حق تقدم از امروز، آغاز می شود.
پذیره نویسی، شرکت صبافولاد خلیج فارس، فصبا، بازار سهام، بازار سهام نیوز