۴ مرداد ۱۴۰۳

صندوق اهرمی

پذیره‌نویسی اولین صندوق اهرمی با بازارگردان

موج فیروزه، اولین صندوق اهرمی با بازارگردان، امروز پذیره‌نویسی می‌شود.
پذیره‌نویسی، صندوق اهرمی، بازارگردان، بازار سهام، بازار سهام نیوز