۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آتیه مفید

پذیره‌نویسی «آتیه مفید»، اولین صندوق بازنشستگی تکمیلی

صندوق بازنشستگی تکمیلی «آتیه مفید» که از سوی سبدگردان مفید تاسیس شده است، محصولی جدید در بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود و افرادی که برای دوران بازنشستگی خود یا آینده فرزندانشان در این صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند، از فرصت کسب بازدهی مطلوبی در بازار سرمایه بهره‌مند می‌شوند.
پذیره‌نویسی، آتیه مفید، صندوق بازنشستگی تکمیلی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
آتیه مفید

پذیره‌نویسی «آتیه مفید»، اولین صندوق بازنشستگی تکمیلی

صندوق بازنشستگی تکمیلی «آتیه مفید» که از سوی سبدگردان مفید تاسیس شده است، محصولی جدید در بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود و افرادی که برای دوران بازنشستگی خود یا آینده فرزندانشان در این صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند، از فرصت کسب بازدهی مطلوبی در بازار سرمایه بهره‌مند می‌شوند.

ادامه مطلب »