۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت پتروشیمی غدیر

رکورد ۱۴ ساله تولید پی. وی. سی پتروشیمی غدیر شکست

میزان تولید پی. وی. سی شرکت پتروشیمی غدیر در۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ و ۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش نشان می‌دهد.