۴ مرداد ۱۴۰۳

پتروشیمی شازند

“شاراک” در مسیر کاهش هزینه و مصرف انرژی

پتروشیمی شازند در راستای صیانت از منافع سهامداران و "کاهش هزینه‌های انرژی" پس از پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی موفق شد گواهینامه استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ (ویرایش ۲۰۱۸) را کسب کرد.
پتروشیمی شازند، شاراک، گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی، ایزو ۵۰۰۰۱، بازار سهام، بازار سهام نیوز