۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پتروشیمی خلیج‌فارس

افزایش ۲۸ درصدی در سرمایه‌گذاری‌های “پترول”

ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس در این ماه ۱۶ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۱۳ درصدی همراه بوده است.
پترول

عملکرد “پترول” در مهرماه

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس موفق به ثبت ارزش بازار پرتفوی بورسی ۱۷ هزار و ۳۷۰ میلیاردی در مهرماه شده است.
پتروشیمی خلیج‌فارس، پترول، بازار سهام، بازار سهام نیوز