۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

حداقل پارامترهای بازارگردانی در اوراق با درآمد ثابت تغییر کرد

تغییر حداقل پارامترهای بازارگردانی در اوراق با درآمد ثابت، درج شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام در بازار دوم و پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسمان دامون از مهم‌ترین رخدادهای هفته منتهی به پنجم آبان‌ماه در فرابورس بود.
پارامترهای بازارگردانی، اوراق با درآمد ثابت، بازار سهام، بازار سهام نیوز
"نخریس"

حداقل پارامترهای بازارگردانی در اوراق با درآمد ثابت تغییر کرد

تغییر حداقل پارامترهای بازارگردانی در اوراق با درآمد ثابت، درج شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام در بازار دوم و پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسمان دامون از مهم‌ترین رخدادهای هفته منتهی به پنجم آبان‌ماه در فرابورس بود.

ادامه مطلب »