۸ خرداد ۱۴۰۳

جهش سودآوری “ومهان” با رشد ۷۰ درصدی

سود عملیاتی "ومهان" به مبلغ ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، بیش از یک هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان افزایش داشته است.
ومهان، بازار سهام، بازار سهام نیوز