۸ خرداد ۱۴۰۳

بانک‌های متخلف

بانک‌های متخلف باید جریمه ۲۶هزار میلیاردی بپردازند

وزیر اقتصاد درباره احتمال بازنگری در اخذ جریمه از بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: قانون است و باید اجرا کنیم.
وزیر اقتصاد، نهضت ملی مسکن، بانک‌های متخلف، جریمه، بازار سهام، بازار سهام نیوز