۸ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعات مالی

دولت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور استقبال می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌سمت اجرای طرح‌های مبتنی بر توسعه پایدار، از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور استقبال می کند و تمام تلاش خود را در جهت ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاران بر اساس ضوابط قانونی موجود انجام می‌دهد.
وزیر اقتصاد، مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF)، دولت، سرمایه گذاران خارجی
اطلاعات مالی

دولت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور استقبال می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌سمت اجرای طرح‌های مبتنی بر توسعه پایدار، از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور استقبال می کند و تمام تلاش خود را در جهت ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاران بر اساس ضوابط قانونی موجود انجام می‌دهد.

ادامه مطلب »