۸ خرداد ۱۴۰۳

اقتصاد ایران

اقدامات دولت برای مقاوم کردن اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ ارتباط با همسایگان و شرکای راهبردی، جذب ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و مقاوم کردن بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار را از جمله برنامه‌های دولت برای مقاوم کردن اقتصاد برشمرد.
وزیر اقتصاد، دولت، مقاوم کردن اقتصاد، بازار سهام، بازار سهام نیوز
اقتصاد ایران

اقدامات دولت برای مقاوم کردن اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ ارتباط با همسایگان و شرکای راهبردی، جذب ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و مقاوم کردن بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار را از جمله برنامه‌های دولت برای مقاوم کردن اقتصاد برشمرد.

ادامه مطلب »