۸ خرداد ۱۴۰۳

وزیر صنعت

حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌ در اولویت وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و تاثیر آن بر روند معاملات بازار سرمایه گفت: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها یکی از ابزارهای مهم بازار برای رشد شفافیت و به تبع آن افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تلقی می‌شود.
وزارت صمت، وزیر صنعت، قیمت‌گذاری دستوری، رانت‌، بازار سهام، بازار سهام نیوز
وزیر صنعت

حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌ در اولویت وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و تاثیر آن بر روند معاملات بازار سرمایه گفت: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها یکی از ابزارهای مهم بازار برای رشد شفافیت و به تبع آن افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تلقی می‌شود.

ادامه مطلب »