۸ خرداد ۱۴۰۳

صدور خودکار مجوز

صدور خودکار ۲۲ مجوز کسب و کار

طبق اعلام وزارت اقتصاد، در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزها درباره صدور خودکار مجوزهای تاخیر خورده، ۱۷ نوع مجوز و پنج نوع موافقت اصولی به‌صورت خودکار صادر شد.
وزارت اقتصاد، ، بازار سهام، بازار سهام نیوز