۸ خرداد ۱۴۰۳

توسعه صنعتی ایران

مجمع عمومی “وتوصا” برگزار شد

مجمع عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ برگزار شد.