۸ خرداد ۱۴۰۳

مرکز عرضه اولیه عمومی سهام جهان

هند، مرکز عرضه اولیه سهام در جهان می‌شود

هند در سال جاری میلادی به مرکز عرضه اولیه عمومی سهام جهان تبدیل خواهد شد.
هند، مرکز عرضه اولیه سهام، هند، عرضه اولیه سهام، بازار سهام، بازار سهام نیوز