۸ خرداد ۱۴۰۳

تفاهم‌نامه‌ مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، سازمان بورس و بانک شهر منعقد شد

در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر یک تفاهم‌نامه‌ بین مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک شهر امضا شد.
همایش نهضت تامین مالی شهر، تفاهم‌نامه‌، مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک شهر، بازارسهام، بازارسهام نیوز