۴ مرداد ۱۴۰۳

جفرافیای هلدینگ آینده پویا کوچک می‌شود

مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا از واگذاری تعدادی از بنگاه‌های زیرمجموعه این هلدینگ به ارزش ۱۶۸ هزار میلیارد ریال خبر داد.
هلدینگ