۸ خرداد ۱۴۰۳

چوب فریم

بازگشت شرکت ۱۰ هزار میلیاردی “چوب فریم” به بانک ملی

مدیرعامل هلدینگ مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با بیان اینکه پشتیبان بخش خصوصی واقعی هستیم اما با تخلف و رانت مخالفیم، گفت: با اراده دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، شرکت 10 هزار میلیارد ریالی "چوب فریم" به بانک ملی بازگشت.
هلدینگ مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، هلدینگ آینده پویا، شرکت چوب فریم، بانک ملی، آینده پویا، بازار سهام، بازار سهام نیوز
چوب فریم

بازگشت شرکت ۱۰ هزار میلیاردی “چوب فریم” به بانک ملی

مدیرعامل هلدینگ مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با بیان اینکه پشتیبان بخش خصوصی واقعی هستیم اما با تخلف و رانت مخالفیم، گفت: با اراده دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، شرکت ۱۰ هزار میلیارد ریالی “چوب فریم” به بانک ملی بازگشت.

ادامه مطلب »