۸ خرداد ۱۴۰۳

تصویب بودجه ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی دولت برای هدفمندی یارانه ها در سال جاری

طبق مصوبه مجلس ، بودجه دولت در سال جاری برای اجرای هدفمندی یارانه ها به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسید.
هدفمندی یارانه‌ها، بازار سهام، بازار سهام نیوز