۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

کاهش قیمت نفت

کاهش قیمت نفت با شروع سال ۲۰۲۴

با کاهش انتظارات «اختلال در عرضه به دنبال تنش‌های دریای سرخ» و «کاهش نرخ بهره» اولین نشست معاملاتی سال ۲۰۲۴ با کاهش قیمت نفت همراه بوده است.