۸ خرداد ۱۴۰۳

سهم ناچیز شرکت‌‌های دولتی از اقتصاد بدون نفت، تولید ناخالص داخلی و اشتغال!

سهم شرکت‌‌های دولتی از کل اقتصاد بدون نفت در سال مالی ۱۴۰۱ تنها و تنها ۷.۵ درصد و از تولید ناخالص داخلی و اشتغال ۱۴.۵ و یک درصد بود!

وعده وزیر نفت به کسب رکورد بیش از ۲۰ درصدی رشد تولید نفت و گاز !

وزیر نفت مدعی کسب رکورد رشد تولید نفت و گاز بیش از ۲۰ درصدی با سرمایه‌گذاری جدید و پروژه‌های نیمه‌ تمام باقیمانده در سال جاری شد!
نفت، بازار سهام، بازار سهام نیوز