۸ خرداد ۱۴۰۳

دهکده لجستیک ماکو؛ فرصت اول سرمایه گذاری

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو گفت: با شرکت‌های بزرگی که در حوزه معادن فعالیت می‌کنند، مذاکره کردیم و قطعا منطقه ازاد ماکو به عنون یک پایانه صارداتی سنگ به اروپا و کشور‌های هدف خواهد بود. با شرکت تجلی و کمیته امداد مذاکره کردیم.
مناطق آزاد، ماکو، بازار سهام، بازار سهام نیوز

دهکده لجستیک ماکو؛ فرصت اول سرمایه گذاری

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو گفت: با شرکت‌های بزرگی که در حوزه معادن فعالیت می‌کنند، مذاکره کردیم و قطعا منطقه ازاد ماکو به عنون یک پایانه صارداتی سنگ به اروپا و کشور‌های هدف خواهد بود. با شرکت تجلی و کمیته امداد مذاکره کردیم.

ادامه مطلب »