۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

افزایش حقوق

سقف معافیت مالیاتی حقوق تا ۱۰ میلیون تومان لحاظ شد

طبق لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۰ میلیون تومان لحاظ شده است.