۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ترنج

۴ خدمت اختصاصی برای مشتریان بازارگردانی ترنج اضافه شد

مشاور سرمایه گذاری ترنج ۴ خدمت اختصاصی فراتر از تعهدات معمول بازارگردانی را به سرویس‌های خود اضافه کرد.