۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مرکز مبارزه با پولشویی

صدور مجوز برای سامانه‌های مبارزه با پولشویی کذب است

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.