۴ مرداد ۱۴۰۳

مرکز مبادله ایران

پذیره‌نویسی اولین اوراق مرابحه ارزی کشور در مرکز مبادله آغاز شد

پذیره نویسی اولین اوراق مرابحه ارزی کشور از امروز دوشنبه ششم آذر ماه آغاز می شود و تا روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ماه در مرکز مبادله ایران ادامه داد.
مرکز مبادله ایران، پذیره نویسی، اوراق مرابحه ارزی، بازار سهام، بازار سهام نیوز