۴ مرداد ۱۴۰۳

کارگزاری بانک مسکن

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی ایران و کارگزاری بانک مسکن

در دومین روز برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور که - ۱۵ تا ۱۸ آبان ماه - در جزیره کیش برگزار می‌شود؛ مرکز مالی ایران به عنوان بازوی آموزشی بازار سرمایه با شرکت‌ کارگزاری بانک مسکن تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.
مرکز مالی ایران، شرکت کارگزاری بانک مسکن، کیش اینوکس ۲۰۲۳، بازار سهام، بازار سهام نیوز
کارگزاری بانک مسکن

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی ایران و کارگزاری بانک مسکن

در دومین روز برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور که – ۱۵ تا ۱۸ آبان ماه – در جزیره کیش برگزار می‌شود؛ مرکز مالی ایران به عنوان بازوی آموزشی بازار سرمایه با شرکت‌ کارگزاری بانک مسکن تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

ادامه مطلب »