۴ مرداد ۱۴۰۳

مرکز مالی ایران

امضا تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی ایران و شرکت دانش‌بنیان سینا

مرکز مالی ایران به عنوان بازوی آموزشی بازار سرمایه با شرکت‌ توسعه دانش‌بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
مرکز مالی ایران، شرکت دانش‌بنیان سینا، بازار سهام، بازار سهام نیوز