۱ مرداد ۱۴۰۳

چهارمین نشست دورهمی انجمن مدیران رسانه

چهارمین نشست دورهمی اعضای انجمن صنفی مدیران رسانه یکشنبه سوم دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از اعضا برگزار شد.
مدیران رسانه

سومین نشست هفتگی اعضای انجمن صنفی مدیران رسانه

یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲ سومین نشست هفتگی انجمن مدیران رسانه در خانه مدیران مسئول با حضور جمعی از مدیران رسانه برگزار شد.
مدیران رسانه، انجمن صنفی مدیران رسانه، نشست هفتگی،زارش تصویری، بازار سهام، بازار سهام نیوز