۴ مرداد ۱۴۰۳

جلسه غیرعلنی

حضور وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس

مجلس، صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای غیر علنی تشکیل داد.
مجلس، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، جلسه غیرعلنی مجلس، بازار سهام، بازار سهام نیوز