۴ مرداد ۱۴۰۳

فولاد خراسان

“فولاد خراسان” رتبه اول رشد حاشیه سود فولادسازان را گرفت

مدیرعامل فولاد خراسان: راهبرد مناسب در فروش محصولات و تامین موثر، عامل افزایش ۱۶۹ درصدی سود خالص "فخاس" است
مجتمع فولاد خراسان، سود خالص، فولادسازان، بازار سهام، بازار سهام نیوز