۴ مرداد ۱۴۰۳

مالیات طلا

چه کسانی پشت پرده شایعه مالیات ۲۵ درصد طلا ایستاده‌اند؟

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، کسانی که طی سال‌ها با سوءاستفاده از فضاهای غیرشفاف و تاریک اقتصادی کشور توانستند فرار مالیاتی داشته باشند اقدام به ایجاد شایعاتی مثل مالیات ۲۵ درصد طلا کردند.
مالیات طلا