۳ مرداد ۱۴۰۳

ارزش ۲.۵ و ۵.۱ میلیارد دلاری صادرات و واردات ۱۵۰۴ شرکت دانش بنیان

ارزش صادرات و واردات سال گذشته ۱۵۰۴ شرکت دانش بنیان به ۲.۵ و ۵.۱ میلیارد دلار رسید که مربوط به ۱۰ کشور بود.
مالیات ارزش افزوده

وصول مالیات ارزش افزوده جدید واردات لغو شد

با پیگیری گمرک ایران اختلاف در وصول مالیات ارزش افزوده جدید از واردات با اخذ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری ملغی شد.
مالیات ارزش افزوده، واردات، بازار سهام، بازار سهام نیوز